Uncategorized

Skvader

En skvader är ett modernt nordiskt väsen. Det ska enligt sägen ha en framkropp av en hare och en tjäders bakdel – en hare med vingar. Sägnen om skvadern har sitt ursprung i en jakthistoria av flottningsinspektören Håkan Dahlmark. Han berättade gärna jakthistorier för sina vänner på Hotell Knaust i Sundsvall, Medelpad. År 1874 skulle han ha skjutit en skvader i Lunde skog utanför Timrå. Efter jakthistorien målades en tavla föreställandes en skvader av Halvar Frisendahl, systerson till Dahlmarks hushållerska Lova Lindahl. 1907 fick Dahlmark tavlan. 1912, före sin död, donerade han tavlan till Medelpads fornminnensförening. 1918 överlämnade Rudolf Granberg från Granloholm en uppstoppad version av en skvader till fornminnesföreningen som idag står utställd på fornminnesföreningens friluftsmuseum på Norra Berget i Sundsvall.

Skvadern blev raskt en symbol för Sundsvall, och själva namnet skvader är synonymt för en ”dålig kombination”. Bussar med lastbilsflak kallas skämtsamt för ”skvadrar”. På Norra Stadsberget utanför Sundsvall finns en stor staty, med en rutschkana inuti, av en skvader. I staden finns även gymnasieskolan Skvadern och ”varning för skvader”-vägskyltar. På Systembolaget kan man införskaffa Skvaderns örtlikör. Skvadern är även namnet på en studentförening vid Norrlands nation i Uppsala.

image

Rudolf Granbergs uppstoppade skvader

Standard