Uncategorized

Tre stycken nordiska fornborgar

Torsburgen

Torsburgen är en stor fornborg som är belägen i Kräkningbo socken på östra Gotland. Den är cirka 1,2 kvadratkilometer och är därmed Nordens tredje största. Torsburgen ligger på en 71 meter hög naturlig inlandsklint*. Till väst, nord och öst omges den av branta stup som på vissa ställen är upp till 30 meter höga. På den södra sidan finns det en lång kallmur** av kalksten som täcker öppningen i den naturliga klinten. Muren är 2 kilometer lång, 4 till 7 meter hög och har flera portar. Borgen/muren restes troligtvis runt år 0 (eller på 200-talet enligt vissa källor) och användes ända in 800-900-talet. Det fanns eventuellt inga bofasta i borgen utan den användes endast som ett temporärt skydd vid oroligheter och strider.

Torsburgen är omnämnd i Gutasagan från 1200-talet och asen Tor sägs ha sin boning där.

Lollands Österborg

Nordens näst största fornborg är Lollands Österborg som ligger på Lolland i södra Danmark. Den är troligen rest under 500-talet – dvs järnåldern. Borgen ligger på en udde och skyddas till stora delar av vatten, men åt öst och väst har man rest stenmurar. Lollands Österborg är en av tre fornborgar i området, de andra är Lollands Västerborg och borgen på grannön Falster. Dessa borgar skulle främst skydda befolkningen från angrepp från södra och östra Östersjön.

img_2464

Halleberg

Halleberg, som ligger i Vänersborgs kommun i Västergötland, är Nordens största fornborg. Borgen ligger på ett platåberg som ligger strax intill Vänerns södra spets. Bergets platå/borgen är till stor del naturligt skyddad av branta stup och de naturliga ingångarna är täcka av resta stenmurar. Det finns tre stycken längre stenmurar och de har en gemensam längd på 1,8 kilometer – den längsta är cirka 700 meter. Flera mindre stenmurar finns även i bergets framkomliga klyftor. Borgen, som anlades på 400-500-talet, är cirka 20 kvadratkilometer stor. Halleberg användes frekvent av ortsbefolkningen under de svensk-danska krigen på 1400-1600-talet, men även under Gustav III:s ryska krig på 1700-talet.

Enligt sägen är Halleberg platsen för Valhall – Odens hem. En del av berget kallas än idag för ”Häcklan”, ett av Odens många namn är ”Häcklaman”.

img_2465

*= en klint är ett berg med branta väggar.

**= en kallmur är en mur upprest utan murbruk.

Standard