Uncategorized

Osebergsskeppet

Osebergsskeppet är ett långskepp från vikingatiden som man grävt fram ur en stor gravhög i Norge. Det hittades 1903, men grävdes fram 1904-1905. Själva gravhögen, Osebergshögen, ligger vid Osebergs gård i Vestfold fylke, strax norr om Tønsberg vid Oslofjordens västra strand. Den mäter 6,5 meter i höjd och 40 meter i diameter. Förutom skeppet så innehöll högen resterna av en oxe, femton hästar, fyra hundar, vävstolar, köksutrustning, skeppsutrustning, sängar, kistor, en vagn, fyra slädar, valnötter, äpplen med mera. Dendrodatering av trä från gravhögen har visat att skeppet byggts 820 och graven tillslutits 834. Högen innehöll även resterna av två kvinnor – en äldre och en yngre.

År 2002 upptäckte man att bara akterskeppet och gravkammaren har varit täckta från början, och graven har därmed stått halvöppen en tid innan skeppet begravdes helt.

Gravhögen blev under forntiden plundrad minst en gång. Trots plundringen är Osebergshögen en av de största och viktigaste fornlämningarna i Norden.

Själva skeppet är mycket välbevarat och det tros bero på att det legat under lerhaltig jord vilket utgjorde en syrefattig miljö. Skeppet är 5,1 meter brett och 21,5 meter långt. Det är otroligt vackert vad gäller utsmyckning och träsniderier. Skeppet är tillverkat av ek medan årorna (femton par har hittats), masten, bottenplankan med mera är tillverkat av furu.

Skeppet i gravhögen låg förankrat under ett stenblock, vilket kan tyda på att det ”låg i hamn” och inte skulle ut på ”en sista färd”.

Osebergsskeppet, och resten av fynden, går idag att se på Vikingskipshuset i Oslo.

image

Osebergsskeppet

Standard