Uncategorized

Vad är isläggar?

Isläggar är fornnordiska motsvarigheter till dagens skridskor. Det är helt enkelt djurben som användes för att färdas över is – populärt kallat ”djurbenskridskor” av vissa. Isläggar har påträffats på flera platser runt om i Norden – bland annat i Småland, Mälardalen och på Gotland. Vid utgrävningar av vikingabyn Birka i Mälaren har det påträffats ett stort antal isläggar.

Så sent som på 1800-talet användes isläggar på Sveriges landsbygd fortfarande, dock enbart i barns lekar. Barn ur den svenska befolkningen på Rågöarna i Estland åkte isläggar så sent som på 1930-talet.

Isläggar används inte på samma sätt som moderna skridskor, då man tar skär. Utan istället så står man stadigt och balanserat på isläggarna och tar sig fram med hjälp av en pik eller stav. De isläggar som man hittat har varit främst av ko- eller hästben, vissa är noga bearbetade och med borrhål så man kunde snöra fast fötterna.

img_2468

Isläggar från 1100-talets Sigtuna

Standard