Uncategorized

Ingvarståget

Ingvarståget var ett stort svenskt vikingatåg i österled som leddes av Ingvar den vittfarne*. Det ägde rum under åren 1036-1041 – dvs sen vikingatid. Kung över svearna ska vid tidpunkten ska ha varit Anund Jakob – som eventuellt organiserade det hela. Vikingatågets mål ska ha varit Särkland (Mellanöstern), dock så gick färden troligtvis genom dagens Ukraina, Ryssland, Georgien, Azerbajdzjan och ut i Kaspiska havet. Man tror att Ingvar hade samlat ihop uppemot 700 man för resan.

Troligtvis stannade vikingatåget till i dagens Östeuropa och Kaukasien och kämpade med lokala hövdingar en tid – mycket är dock okänt.

I trakterna runt Kaspiska havet ska vikingatågets skepp blivit attackerade av jättelika skepp som sköt eld ur ett kopparrör (möjligtvis kanoner). Många vikingar dog i slaget. En tid senare ska de flesta överlevare, även Ingvar, ha dött i en smittsam farsot. Endast ett fåtal återvände till Norden med livet i behåll.

Ingvarståget finns omnämnt på ungefär trettio runstenar som finns kvar än idag. De flesta finns runt Mälardalen, men även i norra Uppland och norra Östergötland.

Enligt forskaren Mats G. Larsson så omnämns Ingvarståget eventuellt i den georgiska krönikan Kartlis Cxovreba.

*= Ingvar den vittfarne (troligtvis 1016-1041) var en vikingatida storman från Mälardalen. Hans liv skildras i den isländska skriften Ingvar den vittfarnes saga.

Annonser
Standard