Uncategorized

Ållebergs ryttare

Ållebergs ryttare är en sägen om de sovande ryttarna under Ålleberg, i närheten av Falköping, Västergötland. Antalet ryttare och deras ursprung skiljer sig i olika tolkningar. Ibland påstås de vara tusentals och ibland är de enbart tolv till antalet. Ibland påstås de vara de modigaste krigarna i Sverige som vilar under berget för att resa sig åter när riket är i fara och ibland påstås de vara de tolv gyllene ryttarna som slöt upp vid slaget vid Åsle år 1389. Enligt vissa har Ålleberg en stor hemlig järnport som leder in till salen där ryttarna sover.

Enligt sägen blev en gång en bonde inbjuden i berget. Han var på väg till marknaden i Falköping med ett lass säd då det hände. Då han passerade Ålleberg kom en man fram och frågade om han fick köpa hela lasset. Bonden följde då mannen in i en sal i berget där riddarna låg och sov i full stridsmundering. Bonden råkade stöta till ett betsel varpå det klingade till i hela salen. Riddarna vaknade till och frågade om det var dags, dock mannen som köpt lasset svarade att de kunde sova vidare.

Det finns en rad andra sägner från området kring Ålleberg, bland annat om trollet Ålla som tvättar sina kläder så att det blir dimma över hela Falbygden, de gäckande guldskatterna som blir till sten i dagsljus och den forsande jordälven som bryter fram när brunnar grävs i närheten av berget.

Annons
Standard