Uncategorized

Leif Eriksson-dagen

Idag, den 9:de oktober, infaller den årliga Leif Eriksson-dagen (Leif Erikson Day) i USA. Dagens syfte är att uppmärksamma gärningarna av amerikaner med skandinaviska rötter. Leif Eriksson-dagen liknar den mer välkända Columbus-dagen (Columbus Day) som är italiensk-amerikanernas speciella dag. År 1964 antogs datumet den 9:de oktober som Leif Eriksson-dagen efter ett beslut i den amerikanska kongressen. I staterna Minnesota och Wisconsin, där det finns/fanns en stor skandinav-amerikansk befolkning, har dagen varit en officiell bemärkelsedag sedan 1930-talet. År 1956 var dagen även officiell i staterna Washington, Colorado, Kalifornien, Illinois, South Dakota och Saskatchewan (Kanada). År 2012 lades även Nevada till på listan.

Datumet, den 9:de oktober, har ingenting med Leif Eriksson eller hans liv att göra. Det antogs för att samma datum år 1825 angjorde det norska skeppet Restauration New Yorks hamn. Skeppet hade 52 norska nybyggare och det anses vara den första organiserade norska invandringen till Nordamerika.

Den isländske vikingen Leif Eriksson anses vara den första europé som landsteg i Nordamerika (Vinland), troligen runt år 1000. Han tros ha levt ungefär mellan åren 970-1020. Leif föddes på Island, men togs vid elva års ålder till Grönland då hans far blev landsförvisad från Island i tre år. Han var son till Tjodhild och Erik Röde, som var den första europé som upptäckte och namngav Grönland – och lät bygga den grönländska gården Brattalid. Erik Rödes far, Torvald Åsvaldsson, landsförvisades i sin tur från Norge och tog sin familj till Island.

Efter att ha landstigit i Nordamerika seglade Erik och hans besättning åter till Grönland. Hans resa finns omskriven i de isländska skrifterna Erik Rödes saga och Grönlänningasagan.

Leif Eriksson på gammalt amerikanskt frimärke

Alla skandinav-amerikaner, som är stolta över sitt arv och sina förfäders gärningar, bör på något sätt uppmärksamma dagen.

Standard
Uncategorized

Var vikingarna muslimer?

Nordens historia och nordisk hedendom i allmänhet är under attack från kulturmarxister (läs socialdemokrater och andra fientliga krafter). Man försöker bland annat påvisa att vikingarna har tagit sina seder och bruk från islam – eller helt enkelt var muslimer själva. För detta finns det extremt tunna, på gränsen till inga, ”bevis”. Visst kan några enstaka nordmän ha konverterat under någon resa till Mellanöstern (Särkland), men det hela andas dock politisk historierevisionism. Målet är troligtvis att få dagens nordbor att acceptera islam – och i förlängningen acceptera att Norden blir muslimskt.

Det är inte anmärkningsvärt att hitta forna muslimska attribut i Norden, då vikingarna handlade med alla möjliga folkslag. För det andra – sannolikheten att vikingarna kunde tyda arabisk skrift är mycket låg.

Kulturmarxisterna gör allt de kan för att förvanska vårt stolta arv – låt er inte luras! Våra förfäder var inte muslimer, Tor är inte transa och Oden är inte bög.

/Väderfölne

Standard