Uncategorized

Ingvarståget

Ingvarståget var ett stort svenskt vikingatåg i österled som leddes av Ingvar den vittfarne*. Det ägde rum under åren 1036-1041 – dvs sen vikingatid. Kung över svearna ska vid tidpunkten ska ha varit Anund Jakob – som eventuellt organiserade det hela. Vikingatågets mål ska ha varit Särkland (Mellanöstern), dock så gick färden troligtvis genom dagens Ukraina, Ryssland, Georgien, Azerbajdzjan och ut i Kaspiska havet. Man tror att Ingvar hade samlat ihop uppemot 700 man för resan.

Troligtvis stannade vikingatåget till i dagens Östeuropa och Kaukasien och kämpade med lokala hövdingar en tid – mycket är dock okänt.

I trakterna runt Kaspiska havet ska vikingatågets skepp blivit attackerade av jättelika skepp som sköt eld ur ett kopparrör (möjligtvis kanoner). Många vikingar dog i slaget. En tid senare ska de flesta överlevare, även Ingvar, ha dött i en smittsam farsot. Endast ett fåtal återvände till Norden med livet i behåll.

Ingvarståget finns omnämnt på ungefär trettio runstenar som finns kvar än idag. De flesta finns runt Mälardalen, men även i norra Uppland och norra Östergötland.

Enligt forskaren Mats G. Larsson så omnämns Ingvarståget eventuellt i den georgiska krönikan Kartlis Cxovreba.

*= Ingvar den vittfarne (troligtvis 1016-1041) var en vikingatida storman från Mälardalen. Hans liv skildras i den isländska skriften Ingvar den vittfarnes saga.

Annonser
Standard
Uncategorized

Västra Strömonumentet

Västra Strömonumentet, även kallat Tulestenarna, är en grupp resta stenar och runstenar i Eslövs kommun i Skåne. Monumentet är daterat till vikingatiden. Det består av sju stycken stenar, varav två stycken är runstenar. På den ena runstenen lyder runorna: Fader lät hugga denna sten efter Björn, som ägde skepp med honom. På baksidan av denna sten finns det även en inristad ansiktsmask – eventuellt så trodde man dessa masker skulle driva bort onda väsen och andar. På den andra stenen står det: Fader lät hugga dessa runor efter Ösur, sin broder, som norrut vart död i viking.

Monumentet är rest ovanpå en mytomspunnen gravhög – ibland kallad Tulehögen (Thulehögen). Enligt sägen bor det troll i högen och för längesedan rövade de bort en flicka som de fortfarande håller instängd. Enligt en annan sägen så är att det Thord Thott, den första av ätten Thott som övergick till kristendomen, som ligger begravd i högen.

Standard