Uncategorized

Nordisk vallmusik

Vallmusik är traditionell musik som skapats av forntida herdar i samband med vallning* av boskap. Musikens syfte är främst att locka på sina djur eller skrämma bort rovdjur eller oönskade väsen, men också för att föra fram meddelanden eller att ”samtala” med andra herdar. Det vanligaste typerna av nordisk vallmusik är kulning, näverlur, bock- eller kohorn.

Kulning

Kulning är en typ av sång som tros ha växt fram under medeltiden och använts ända in på 1900-talet. I Jämtland, Härjedalen och Dalarna lever kulning till viss del kvar. Kulning användes för att locka på kor vid vallning och det var främst kvinnor brukade sångformen. Sången kan beskrivas som kraftfull, men klar och med väldigt höga toner.

I Jämtland, Härjedalen och Norge kallas kulning för ”kauking”.

Näverlur

Näverlurar är enkla instrument som tillverkas av granträ klädd med näver – eller i vissa fall enbart av näver. En näverlur ger ifrån sig ett trumpetliknande dån som kan höras på långt avstånd. Man spelade olika melodier för att framföra olika meddelanden, till exempel: en björn är här, en ko har gått bort sig, kon är återfunnen, det finns mat för avhämtning, någon är sjuk eller skadad, allt är väl osv. Man kunde även ha en personlig melodi så att andra visste vem man var. Vissa meddelanden, som skulle färdas långväga, kunde spelas av flera i rad och på så sätt kunde sätt kunde meddelandet färdas i flera mil. Står man med en sluttande bergsäng bakom sig så kunde näverluren dåna i flera kilometer.

De äldsta näverlurarna som man hittat i Sverige har daterats till 900-talet. Instrumentet har dock sannolikt funnits betydligt längre.

Blåshorn, så kallade vallhorn, användes på samma sätt som näverlurar.

img_2361

Vykort från Dalarna

*= vallning är att driva djur i en önskad riktning.

Annons
Standard
Uncategorized

Det hedniska Stockholm

På många platser i det moderna Stockholm finns det spår av den nordiska hedendomen. Gatu-/torgnamnen Odenplan, Torsgatan och Vanadisplan är några exempel – men det finns många fler. Vid Stockholms stadshus finns en staty av Loke fjättrad, söderut i stadsdelen Västertorp står hans fru Sigyn. På Djurgårdsbron, mellan Djurgården och Östermalm, står statyer av Tor, Freja, Frigg och Heimdal.

image

Standard