Uncategorized

Tre stycken gotländska skeppsättningar

Hela Gotland vimlar utav fornlämningar – bland annat så finns ett antal så kallade skeppsättningar på ön. En skeppsättning är oval stenkrets med spetsiga hörn som påminner om ett långskepp. I Norden finns ungefär två tusen kända skeppsättningar. De flesta är resta under vendel- och vikingatid.

Gannarve skeppsättning

Denna skeppsättning ligger i Fröjels (som eventuellt betyder Frejas) socken, söder om Klintehamn, på Gotlands västkust. Skeppsättningen är 5 meter bred och 29 meter lång. Den ligger på en naturskön plats och ser man den österifrån får man havskusten och Karlsöarna som bakgrundskuliss. Skeppsättningen är ett gravmonument som tros vara från yngre bronsåldern (1100-500 f.Kr.).

1799 tecknande konstnären Carl Gustav Gottfried Hilfeling av skeppsättningen – då fanns det även en ytterligare skeppsättning på platsen. 1852 beskrev dock kulturhistorikern och prostsonen Pehr Arvid Säve skeppsättningarna som helt förstörda. Sannolikt har de förstörts av jordbrukets framfart eller av att gotlänningarna tog stenarna som byggmaterial – eller av kristna fanatiker? 1909 fanns endast stävstenarna till den ena skeppsättningen kvar. 1959 rekonstrueras skeppsättningen efter en undersökning av stenarnas läge och antal.

image

Gnisvärds skeppsättningar

Gnisvärd är ett fornlämningsområde i Tofta socken, söder om Visby, på västra Gotland. Här finns bland annat öns största skeppsättning – den är 7 meter bred och 47 meter lång. Den består av ca hundra resta stenar och på sidorna om den finns två stycken mindre runda stensättningar. Söder om den ligger ytterligare en stor skeppsättning som är 4 meter bred och 36 meter lång. Även den är omgiven av två stycken mindre runda stensättningar. I närheten ligger även ett stenröse som är 16 meter i diameter. Österut ligger ett stort gravfält som består av åtta runda stensättningar och ett gravröse. I närheten, mot kusten, ligger ytterligare ett gravröse som är 2,7 meter högt och 23 meter i diameter.

image

Tjelvars grav

Denna skeppsättning ligger i Boge socken, söder om Slite, på nordöstra Gotland. Skeppsättningen är 5 meter bred och 18 meter lång. Den är sannolikt rest under yngre bronsåldern. År 1938, under ett restaureringsarbete, så fann man en liten stenhällskista som innehöll krukskärvor och brända ben.

Enligt sägen så är det Tjelvar, eller Tjalve, som blivit begravd på platsen. Enligt Gutasagan var Tjelvar den första som landsteg på Gotland, han förde även med sig elden. När elden kom till ön slutade den att sjunka ner i havet på dagen. Tjelvar omnämns två gånger i Snorres Edda, även i Sången om Harbard och i det isländska kvädet Thórsdrápa av Eilífr Guðrúnarson. Snorre Sturlasson skriver i ”Tors färd till Utgårdsloke” att Tjelvar knäckte benet på en av Tors slaktade bockar – och det var därför den haltade dagen efter då den återupplivades. Snorre skriver även i ”Tors kamp mot Rungner” att Tor och Tjelvar slogs sida vid sida mot två stycken jättar.

I närheten av Tjelvars grav ligger två stycken fornborgar som troligtvis är från järnåldern. Något söderut ligger det ett stort gravröse från bronsåldern.

image

Standard
Nyheter

Under 2016 lämnade 85 848 personer Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är på dekis och rekordmånga medlemmar lämnar, detta beror sannolikt på kyrkans vänsterpolitiska/kulturmarxistiska hållning. Under 2016 krävde 85 848* personer utträde – gör det du med!

Den nordiska själen är hednisk – inte kristen!

*= siffran innefattar inte medlemmar i Svenska kyrkan som avled under 2016.

Standard
Uncategorized

Kettil Jamte

Kettil Jamte (även Kettil Jämte eller Kettil Anundsson) var enligt sägen den första att bosätta sig i Jämtland*. Han tros ha levt under 700-talet.

Enligt Snorre Sturlasson så var Kettil Jamte son (eventuellt sonson) till Anund Jarl i Sparbu, norra Tröndelagen, i centrala Norge. Vid mitten av 700-talet så begav sig han, tillsammans med ett stort följe av människor och boskap, österut över Kölen (fjällkedjan som utgör gränsen mellan Sverige och Norge). De röjde skogar och odlade mark och bygden fick sedan namnet Jamtland (Jämtland) efter honom. Anledningen till att Kettil Jamte och hans följe utvandrade till Jämtland sägs vara på grund av att Kung Eystein (Östen), även kallad Eystein den onde, härjade svårt i Tröndelagen.

Kettil Jamte omnämns i två skrifter i Snorre Sturlassons Heimskringla – dels i Olav den heliges saga och dels i Håkon den godes saga.

Enligt sägen är Kettil Jamte farfar till Tore Helsing – som var den första som bosatte sig i Hälsingland (därav namnet).

*= att Kettil Jamte skulle vara den första bosättaren i Jämtland är dock bara en sägen då området befolkades för ca 8000-9000 år sedan.

Standard
Recensioner

Imkergut

Mjöd från Tyskland. På flaskan står det ”Honungsvin efter recept som forna tiders mjöd. Ett inslag av fornnordiska traditioner till ostdeserten eller i välkomstglaset. Serveras väl avkyld.”.

Utseende: gyllengult och klart, ungefär som äppeljuice.

Alkoholhalt: 11%

Doft: mild doft av mandelmassa och honung.

Smak: mild och frisk smak av frukt och honung.

Betyg: 4 av 5. Mycket gott och friskt. Fungerar bra ihop med en ostbricka.

image

Standard